Waarde van en voor de klant. De juiste aandacht, op basis van huidige en
toekomstige ondernemingswaarde.
Zowel voor B-to-C
als B-to-B
De customer journey geeft zowel voor B-C als
B-B significante toegevoegde waarde.
Gepersonaliseerde
aandacht
Klanten verleiden op het juiste moment, via het
best passende kanaal en propositie en met de
juiste “tone of voice”.
Total project management Van advies naar ontwikkeling en
implementatie wij bewandelen met
u het totale project.
Life long learning Wij werken met de platforms en tools
van onze partners AWS, MFST, Google
en IBM.

Data Analytics enables individuals & organizations to benefit from the added value from insights of data. Our company is active in Consulting, Projects, Solutions and our education services


Waarde van en voor de klant.

Het hoofddoel van customer analytics is de (potentiele) waarde van prospects en klanten inzichtelijk te krijgen via de klantwaarde-pyramide met als doel: Waardevolle prospects te overtuigen om klant te worden. Bestaande klanten omhoog te bewegen naar waardevolle segmenten. Waardevolle klanten die dreigen weg te lopen vast te houden. Verliesgevende of niet waardevolle klanten te bewegen te vertrekken.

Image

Image

Het concept.

Verschillende commerciële vragen moeten worden beantwoord om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige klanten en prospects. Algoritmes die bestaan uit significante kenmerken van deze groep, geven vorm aan de klantsegmenten die zijn onderverdeeld in de waarde die de klant voor de onderneming vertegenwoordigt. Samen met de marketing medewerkers van onze klanten worden service concepten ontwikkeld, die sturing geven aan “hoe klanten worden bediend” en hoe prospects en klanten opwaarts bewegen in de klantwaarde-pyramide.


Preprocessing de aanwezige data, ken je klant.

Eerste stap van het proces is de bestaande data te verzamelen, op te schonen en te verrijken zodat er een 360 beeld van de klant ontstaat. Dit wordt ook wel data engineering genoemd en is vaak het grootste gedeelte van ons proces, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de standaard tools van onze partners (AWS, MFST of Google) of van de open source tools zoals Python, R, etc. De Current Customer Value (CCV) en de verwachte Customer Live Time Value (CLV) zijn nu inzichtelijk resulterend in de analyse van de Customer Potential Gap (CPG).

Image

Image

Prospects ontwikkelen naar waardevolle klanten, een closed loop systeem.

Commerciële activiteiten om nieuwe klanten te werven en vervolgens hun waarde te vergroten, moeten zich richten op die groepen die potentieel het meest waardevol zijn voor de onderneming. De kenmerken van de meest waardevolle klanten worden “gemapt” op het verzorgingsgebied van de organisatie. De prospects en klanten die in de toekomst de meeste waarde voor de onderneming vormen worden zo inzichtelijk gemaakt. Specifieke service concepten worden ontwikkeld. Dat zijn blue prints waarin beschreven staat hoe prospects en klanten worden benaderd op het juiste moment, via het juiste kanaal met de juiste aanbieding en met de juiste “tone of voice”. Op basis van deze blue prints worden de algoritmes gebouwd en uitgetest. Een dashboard maakt de resultaten van deze service concepten realtime inzichtelijk. De reacties van zowel prospects als klanten komen in de database(s), waardoor het systeem gaat leren en service concepten kunnen worden verbeterd.


Segmenten en bedieningsconcepten gebaseerd op de toekomstige waarde.

Ons doel is om de onderdelen van de service concepten volledig automatisch te laten verlopen door AI (artificial intelligence) en ML (machine learning) gestuurde activiteiten. Denk hierbij aan allerlei service elementen, zoals communicatie via email, social media, product updates, calls, bezoek, nieuwsbrieven, etc. Maar ook aan de momenten waarop een aanbod wordt gedaan. Het resultaat is een beweging van de prospects en klanten naar de voor de onderneming waardevolle segmenten.

Image

Image

Prospects ontwikkelen naar waardevolle klanten, een closed loop systeem.

Commerciële activiteiten om nieuwe klanten te werven en vervolgens hun waarde te vergroten, moeten zich richten op die groepen die potentieel het meest waardevol zijn voor de onderneming. De kenmerken van de meest waardevolle klanten worden “gemapt” op het verzorgingsgebied van de organisatie. De prospects en klanten die in de toekomst de meeste waarde voor de onderneming vormen worden zo inzichtelijk gemaakt. Specifieke service concepten worden ontwikkeld. Dat zijn blue prints waarin beschreven staat hoe prospects en klanten worden benaderd op het juiste moment, via het juiste kanaal met de juiste aanbieding en met de juiste “tone of voice”. Op basis van deze blue prints worden de algoritmes gebouwd en uitgetest. Een dashboard maakt de resultaten van deze service concepten realtime inzichtelijk. De reacties van zowel prospects als klanten komen in de database(s), waardoor het systeem gaat leren en service concepten kunnen worden verbeterd.