Een virtuele assistant voor alle vragen van uw medewerkers


Een virtuele assistent die alle vragen van medewerkers op het gebied van hrm kan beantwoorden. Deze meest gestelde vragen kunnen betrekking hebben op arbeidsrechtelijke zaken, arbeidsvoorwaarden, CAO regelingen en bedrijf(stak) specifieke regelingen als de regels omtrent bijzonder verlof, studiekosten, reiskosten, pensioen algemeen, en meer. Deze meest gestelde vragen worden veelal door een HR support medewerker beantwoord. Inhoudelijk vergt het beantwoorden van dit soort vragen beperkte kennis. Een goed opgeleide HR medewerker doet liever het meer waardevolle werk. Een virtuele assistent kan deze vragen voor de hrm afdeling beantwoorden. Of het de meest gestelde vragen betreft of meer diepgaandere informatie in de vorm van een HR Handboek, het algoritme leest alle tekstuele vragen en antwoorden en lost het vraagstuk op. Hiermee resteert meer tijd bij de HRM medewerkers voor moeilijkere vraagstukken. Daarnaast vergt het ook minder tijd van de lijnmanagers.

Een virtuele assistent die alle vragen van medewerkers op het gebied van hrm kan beantwoorden. Deze meest gestelde vragen kunnen betrekking hebben op arbeidsrechtelijke zaken, arbeidsvoorwaarden, CAO regelingen en bedrijf(stak) specifieke regelingen als de regels omtrent bijzonder verlof, studiekostenregelingen, etc. Deze meest gestelde vragen worden veelal door een HR support medewerker beantwoord.


Inhoudelijk vergt het beantwoorden van dit soort vragen beperkte kennis. Daarnaast is dit onderdeel, mede vanwege het repeterende karakter, evenmin inspirerend werk voor een goed opgeleide HR medewerker. Een virtuele assistant kan deze vragen voor de hrm afdeling beantwoorden. Of het de meestgestelde vragen betreft of meer diepgaandere informatie in de vorm van een HR Handboek, het algoritme leest alle tekstuele vragen en antwoorden en lost het vraagstuk op. Hiermee resteert meer tijd bij de HRM medewerkers voor moeilijkere vraagstukken. Daarnaast zullen ook de lijnmanagers minder van dit soort vragen hoeven te beantwoorden dan wel door te zetten.

Een virtuele assistent die alle vragen van medewerkers op het gebied van hrm kan beantwoorden. Deze meest gestelde vragen kunnen betrekking hebben op arbeidsrechtelijke zaken, arbeidsvoorwaarden, CAO regelingen en bedrijf(stak) specifieke regelingen als de regels omtrent bijzonder verlof, studiekostenregelingen, etc. Deze meest gestelde vragen worden veelal door een HR support medewerker beantwoord.

Inhoudelijk vergt het beantwoorden van dit soort vragen beperkte kennis. Daarnaast is dit onderdeel, mede vanwege het repeterende karakter, evenmin inspirerend werk voor een goed opgeleide HR medewerker. Een virtuele assistant kan deze vragen voor de hrm afdeling beantwoorden. Of het de meestgestelde vragen betreft of meer diepgaandere informatie in de vorm van een HR Handboek, het algoritme leest alle tekstuele vragen en antwoorden en lost het vraagstuk op. Hiermee resteert meer tijd bij de HRM medewerkers voor moeilijkere vraagstukken. Daarnaast zullen ook de lijnmanagers minder van dit soort vragen hoeven te beantwoorden dan wel door te zetten.


Volgens een recent onderzoek van Forrester “zal ruwweg 85% van de interacties tussen HR en werknemers binnen vijf jaar via chatbots lopen.” HR afdelingen investeren steeds meer in het creëren van conversatie-interfaces, zoals de HR chatbot die door ons is ontwikkeld en die binnen een dag de vragen van de medewerkers kan beantwoorden. De bot kan geimplementeerd worden in het operationele proces zoals de intrasite of via een chat function op de mobiel.


Use case #1: Thuiszorg organisatie, eindelijk een loket.

Medewerkers van een thuiszorgorganisatie kunnen via de mobiel hrm gerelateerde vragen stellen, ongeacht de locatie, zonder extra inlogschermen. Dit bespaart op jaarbasis een aanzienlijk bedrag aan hrm, management tijd maar vooral het beschikbaar zijn van een loket waar men 24/7 terecht kon en het juiste antwoord kreeg was de "gamechanger".

Image

Image

Use case #2: Meer dan 1000+ personeelsleden tevreden.

Een financiele instelling met 1000+ medewerkers heeft samen met Data Analytics een bot ontwikkeld die rond de 80% van alle vragen van personeelsleden kan beantwoorden. De medewerkers van de hrm afdeling die de vragen moest beantwoorden werd ontlast en tevredenheid van het personeel verhoogde door het direct verkrijgen van het juiste antwoord en de 24/7 beschikbaarheid.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de virtuele assistent?.

Heeft u interesse in de mogelijkheden van HR virtuele assistent die de tevredenheid van de medewerkers verhoogd en de efficiency van de HR medewerkers verbetert dan helpen wij u graag. Contactformulier