Digitalisering van woningcorporaties De uitdagingen te lijf met data gedreven
oplossingen
24/7 beschikbaar;
De reparatiebot
Automatische afhandeling van de Top 10 en 40
meest voorkomende reparaties
Data gedreven projecten. Klant en business case specifieke data gedreven
projecten die direct rendement opleveren.
Het Data Analytics kenniscenter. Ons kenniscenter helpt u "up to speed" met de
benodigde kennis en toepassingen
Advies op maat Wij helpen u optimaal te profiteren van de
mogelijkheden van een data gedreven
organisatie.

Data Analytics ondersteunt woningcorporaties bij het benutten van de toegevoegde waarde van de inzichten uit data. Dit doen wij door onze klanten te helpen met onze consultancy activiteiten, data gedreven projecten, standaardoplossingen en onze kennissessies.


De toegevoegde waarde van Data Science voor woningcorporaties

Net als alle industrieën zullen ook de Woningcorporaties de toegevoegde waarde van inzichten vanuit data op werkprocessen drastisch gaan ondervinden. Woningcorporaties zullen de komende jaren voor serieuze uitdagingen komen te staan. Sociale behoeften zullen blijven groeien, terwijl de financiële middelen om deze het hoofd te bieden drastisch worden verlaagd. Data gedreven business cases zullen de uitkomst brengen voor uitdagingen om de juiste balans te vinden tussen de sociale, financiële, en onroerend goed doelstellingen. Data Analytics, een dochteronderneming van Ortec Finance, ondersteunt woningcorporaties met data gedreven vraagstukken. Onze diensten bestaan uit data gedreven projecten, standaard oplossingen het kenniscenter en onze consultancy diensten.


De reparatiebot, onze oplossing voor de meest voorkomende reparaties.

De huurders van woningcorporaties hebben soms te maken met een defect object in hun woning of pand. Men wil natuurlijk niet alleen zo snel mogelijk het probleem opgelost zien, maar ook een eenvoudig en efficiënt proces doorlopen om het defect te laten verhelpen. Data Analytics heeft een Top 10 en Top 40 bot ontwikkeld die reparatieverzoeken afwikkelen met de volgende voordelen: .

Image
  • Huurders kunnen 24/7 met het probleem terecht bij uw woningcorporatie.
  • Vermindering van de doorloop en wachttijden.
  • Minder foutgevoelig.
  • Consistentie in antwoorden.
  • Resulterend in een verhoging van de “huurderstevredenheid”.
Klik hier om te lezen wat Cécile Engelsma, manager Klantdienstverlening bij Rochdale, zegt over de meerwaarde van de bot.

Data gedreven projecten.

Onze projectteams lossen business cases op door de DA Data Science project procedure te doorlopen. Nadat de business cases samen met u is gedefinieerd verzamelen wij de benodigde data, maken deze “schoon” en indien nodig verrijken wij deze met open data. Door middel van gedetailleerd bestuderen van de data en de resultaten te visualiseren wordt de oplossingsrichting bepaald. Door het ontwikkelen van het juiste datamodel, het modelleren, wordt de input data zodanig verwerkt dat er een output wordt genereerd die de oplossing vormt voor de business case. Het resultaat wordt gepresenteerd aan de business owner en na goedkeuring wordt de oplossing geimplementeerd in het bedrijfsproces.

Image

Image

Het Data Analytics Kenniscenter.

Ons kenniscenter ondersteunt “het life long learning” concept om organisaties en individuen continue te ondersteunen die vastbesloten zijn om te profiteren van de kansen die het data-tijdperk te bieden heeft. Wij organiseren speciaal voor woningcorporaties strategische kennissessies en cursussen van verschillend niveaus voor management en medewerkers. Het is natuurlijk ook mogelijk om deze sessies in-house te verzorgen en de cursussen speciaal voor uw organisatie op maat te ontwikkelen. Wj zorgen ervoor dat alle medewerkers mee kunnen in de digitalisering van de organisatie.


Consulting zodat u optimal kan profiteren van de digitalisering.

Onze consulting services onderzoekt samen met u de mogelijk en onmogelijkheden van Data Analytics voor uw woningcorporatie. Wij definiëren uw data visie, ambitie en strategie op basis van de aanwezige data, mensen, processen en samen ontdekken welke acties moeten worden ondernomen om optimaal te profiteren van de data science mogelijkheden.

Het potentieel wordt ontsloten en gezamenlijk identificeren wij de belangrijkste bedrijfsprocessen die het meest zullen profiteren van data gedreven oplossingen. Het resultaat zijn business cases die direct een positief resultaat genereren. Een van de business cases wordt gestart en door middel van een Proof of Concept in twee a drie maanden gerealiseerd. Wij zorgen na een succesvolle PoC voor de implementatie waarbij wij advies geven over de technische infrastructuur, cultuur en welke bestaande werkprocessen aangepast zullen worden.

Image